91 43 46 835 bsi@um.szczecin.pl

Zmiany w opłatach

By bursa

Zmiany w opłatach

W związku ze zmianą przepisów, bardzo prosimy o dokonywanie opłat za wyżywienie i zamieszkanie dzieci w bursie w dniach od 1-go do 5-go dnia danego miesiąca za bieżący miesiąc.

Dziękujemy!