91 43 46 835 bsi@um.szczecin.pl

Miesiąc: Październik 2017

By bursa

Warsztaty K.O.T.

Jak co roku młodzież nowo przyjęta uczestniczyła w warsztatach integracyjnych przez nas zwanych K.O.T.-em (Kreatywny.Otwarty.Twórczy.). Podczas rozwiązywania różnorodnych zadań wychowankowie wykazywali się twórczym , logicznym myśleniem, szybkością reakcji, pomysłowością, a …

Czytaj więcej