91 43 46 835 bsi@um.szczecin.pl

Warsztaty K.O.T.

By bursa

Warsztaty K.O.T.

Jak co roku młodzież nowo przyjęta uczestniczyła w warsztatach integracyjnych przez nas zwanych K.O.T.-em (Kreatywny.Otwarty.Twórczy.).

Podczas rozwiązywania różnorodnych zadań wychowankowie wykazywali się twórczym , logicznym myśleniem, szybkością reakcji, pomysłowością, a przede wszystkim dobrze się poznali i bawili (tak mówili)- a my razem z nimi!

                                                                                                                            Wychowawczynie grypy I i II

                                                                                                                             Anna Lech

                                                                                                                            Anna Prymelska