91 43 46 835 bsi@um.szczecin.pl

Sympozjum 24.05.2019r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 24 maja 2019 w Bursie Szkolnej Integracyjnej  odbędzie się Ogólnopolskie Sympozjum zatytułowane:

„Piękno różnorodności czy koszmar nadmiaru? – rzeczywistość okresu adolescencji.”

Zaproszenie kierujemy do osób, które pracują z młodzieżą i chciałyby rozszerzyć posiadaną wiedzę oraz podzielić się własnymi doświadczeniami z codziennej pracy wychowawczej.

 Zapraszamy do uczestniczenia w sympozjum pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, które zapewniają opiekę i wychowanie młodzieży poza miejscem stałego zamieszkania, nauczycieli-wychowawców klas,  pedagogów i psychologów szkolnych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szanowni Państwo istnieje możliwość przenocowania w naszej placówce z dnia 23/24 i 24/25 maja 2019r. w pokojach 2 i 3 osobowych z sanitariatami na korytarzach. Ilość miejsc jest ograniczona. Cena za dobę wynosi 25zł. Osoby przyjeżdżające 23 maja mogą się kwaterować od godz. 20.00

W sympozjum mogą uczestniczyć TYLKO osoby, które zarejestrowały się wcześniej przez formularz zgłoszeniowy umieszczony powyżej.

Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zagwarantowaniem miejsca. Prosimy zaczekać na informację zwrotną od organizatorów sympozjum i dopiero wówczas uiszczać opłatę. Z powodów organizacyjnych nie ma możliwości dokonania opłaty na miejscu, dlatego prosimy o przelew na konto.

Numer konta: 38102047950000 980202783322 (z dopiskiem sympozjum oraz imię i nazwisko uczestnika)

„After party – kolacja po godzinach” – podzielmy się refleksjami z minionego dnia oraz doświadczeniami z pracy z młodzieżą. Płatna 20zł.

Informujemy że zaświadczenia będą wydawane po części panelowej.

Program sympozjum zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

Prelekcje wygłoszą:

Pan dr hab. Przemysław Tomalski – kierownik pracowni Neurokognitywistyki UW Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Tytuł wykładu: „Dorastający mózg. W jaki sposób badania funkcji mózgu zmieniają nasze rozumienie rozwoju psychicznego u nastolatków?”

http://psych.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/dr-hab-przemyslaw-tomalski/

http://www.psychologia.pl/babylab/index.php

Pan Jan Wróbel – nauczyciel historii , współzałożyciel I Społ. L.O. „Bednarska” w Warszawie oraz Bednarskiej Szkoły Realnej, autor książek m.in. „Jak przetrwać w szkole i nie zwariować”, autor opowiadań kryminalnych, podręcznika do historii licealnej, przemówień i bajki „Nie było telefonów?” (Edgmont, 2018). Współpracownik Radia TOK FM, „Wprost” i „Dziennika Gazety Prawnej”. Zwolennik reform w oświacie, zwłaszcza dobrych.

Tytuł wykładu: „Nie-dobry uczeń”

http://www.bdnr.pl/

http://realna.bdnr.pl/

Pan Jarosław Szulski – Nauczyciel i wychowawca w warszawskim Gimnazjum i Liceum im. T.Reytana. Przedsiębiorca, manager, nauczyciel. Założyciel JS & CO Dom Wydawniczy, autor książek (powieści „Zdarza się”, „Sor” oraz napisanej wspólnie z Jackiem Santorskim „Siły spokoju”). Współpracuje z Values – Grupą Firm Doradczych, gdzie od 8 lat kieruje zespołem projektowym podyplomowego programu akademickiego dla zarządów, managerów i właścicieli firm – Akademia Psychologii Przywództwa.

Tytuł wykładu: „Czego młodzi mogą nauczyć się od nas, a czego my od nich”

http://www.szulski.pl/

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Author/Jarek-Szulski-762965263716921/

Pan Marcin Głuszyk –dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży. Pomysłodawca i realizator innowacyjnych przedsięwzięć dla młodzieży przebywającej w placówce resocjalizacyjnej, m.in. grupy ArtCrew, Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Wychowanków MOW PRZETWORNIK, udziału wychowanków MOW w międzynarodowych wymianach młodzieży, produkcjach filmowych. Autor i realizator innowacji pedagogicznej – szkolenia zawodowe dla podopiecznych placówki resocjalizacyjnej. MOW Trzebież w 2018 został laureatem ogólnopolskiego konkursu na najlepszy program wychowawczy realizowany w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, zdobywając nagrody Jury i Publiczności.

Tytuł wykładu: „Oblicza różnorodności w programie wychowawczym MOW Trzebież”

www.mowtrzebiez.pl

www.przetwornik.info

www.artcrew.pl

www.father0.akademiamlodziezy.pl

www.facebook.com/mowtrzebiez

Pan Rafał Stachowski – wychowawca w Bursie Szkolnej Integracyjnej oraz SOSW DNR nr 1 w Policach, pasjonat i hobbysta swojego zawodu. Pomysłodawca lub współpomysłodawca i współrealizator projektów tworzonych wraz z wychowankami m.in. „…ale mam serce”, „Zachowałam się jak trzeba”, Jestem świadoma – jestem bezpieczna”.

Tytuł prelekcji: „Piękno różnorodności czy koszmar nadmiaru?”

http://www.soswdnr.police.pl/

Sympozjum zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin oraz Patronatem Honorowym Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.