91 43 46 835 bsi@miasto.szczecin.pl

Dokumenty

By admin

Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Regulamin bursy

Program wychowawczo-profilaktyczny BSI 2019-2024

Zwolnienie wychowanka

Dokumenty dla osób ubiegających się o przyjęcie do bursy: (obecnie nieaktywne)

Wniosek (obowiązuje wyłącznie w przypadku starania się o miejsce w bursie w trakcie roku szkolnego poza naborem elektronicznym)

Załącznik nr 2 – zaświadczenie o podjęciu nauki

Załącznik nr 3 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Załącznik nr 4 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

Załącznik nr 5 – przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem placówki