91 43 46 835 bsi@miasto.szczecin.pl

COVID-19 – zarządzenia dyrektora

COVID-19 – zarządzenia dyrektora:

     * Zasady funkcjonowania bursy w czasie pandemii (rok szkolny 2021/22)