Spotkanie z dendrologiem – Krzysztofem Jankowskim

By IT 

Spotkanie z dendrologiem – Krzysztofem Jankowskim

Najradośniejszym momentem spotkania była rozmowa na temat lokalnych cudów dendrologicznych naszego województwa. Szczególnie bogatymi okazały się okolice Chojny i Gryfina. Spotkanie przyniosło nam wiele pożytku intelektualnego, jak i pewien rodzaj przestrogi. Patrząc z pasją na typowo leśny krajobraz naszego województwa, musimy być świadomi, iż ciąży na nas odpowiedzialności dbałości o lasy naszej Ziemi.

Plakat do spotkania wykonała wychowanka – Hanna Wasilewska.