91 43 46 835 bsi@um.szczecin.pl

Historia

By admin

Historia

1 stycznia 1973r. Kurator Okręgu Szkolnego przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej powołał Bursę Międzyszkolną. W tym samym roku powstała filia Bursy Międzyszkonej przy ulicy Łaziebnej 6/7 w miejscu dawnego internatu Liceum Ekonomicznego nr 2.

Nowa placówka przejęła młodzież zamieszkującą zlikwidowane internaty. Utworzona bursa posiadała ok. 300 miejsc oraz dysponowała 50 kwaterami prywatnymi, objętymi dofinansowaniem przez kuratorium. Ośrodek od początku miał koedukacyjny charakter.

Mieszkańcami bursy byli uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół zawodowych. Początkowo warunki bytowe w placówce były nie najlepsze. Po modernizacji bursa w niczym nie przypomina tej sprzed kilkudziesięciu lat.

Przez cały okres swojego istnienia wychowawcy oraz pracownicy administracyjno-gospodarczy starali się stworzyć młodzieży jak najlepsze warunki do nauki i wypoczynku. Organizowano imprezy kulturalne i okolicznościowe, wyjścia do kin i teatrów, na wystawy. Formą nagrody dla wyróżniających się wychowanków były coroczne wycieczki.

Lata 70. i 80. były czasem stabilizacji, nie przeprowadzono wtedy większych zmian organizacyjnych. Kuratorium Oświaty w Szczecinie na bieżąco finansowało działalność placówki. W 1992r. pojawił się projekt przekazania filii bursy Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Kopernika.

W roku 1993 Bursę Międzyszkolną przekształcono w Ośrodek Szkolno-Wychowawczy skupiający młodzież i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Po roku Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przestał istnieć, a w jego miejsce powołano Bursę Szkolną Integracyjną, która rozpoczęła działalność 1 września 1994r.