Rekrutacja 2023/24

Informujemy ,że zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe Art.  158. dotyczącą rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego, składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata możliwe jest w terminie ustawowym w dniu 21.08 .2023 r. po publicznym ogłoszeniu list przyjętych kandydatów i nieprzyjętych  kandydatów  do Bursy Szkolnej Integracyjnej . W tym dniu na stronie naboru elektronicznego zostanie umieszczona informacja o wolnych miejscach w placówkach na terenie Gminy Miasta Szczecin.

Nabór na rok szkolny 2023/24 do Bursy Szkolnej Integracyjnej odbędzie się drogą elektroniczną. W okresie 17.07-03.08. 2023r. będzie można wygenerować w systemie wniosek o przyjęcie do bursy. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi kryteriami naboru i składanie wniosku wraz wymaganymi załącznikami. Kryteria naboru

https://nabor.pcss.pl/szczecin/bursa/

Uwaga! Niepełne komplety dokumentów nie będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – PROCES REKRUTACJI

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – PO PRZYJĘCIU

Harmonogram naboru do bursy na rok szkolny 2023/2024

LP. TERMIN DZIAŁANIE
1. 17.07-03.08  (8:00 – uruchomienie systemu) Składanie wniosków o przyjęcie do bursy wraz z wymaganymi załącznikami.
Komplet dokumentów bez zaświadczenia o przyjęciu do szkoły należy przesłać elektronicznie za pośrednictwem systemu naborowego tylko do bursy / internatu pierwszego wyboru.
2. 9-13.08 (do 15:00) Dostarczenie przez kandydata zaświadczenia o przyjęciu do szkoły.Dokument (skan lub zdjęcie) należy przesłać na adres e-mail: nabor@bursaintegracyjna.szczecin.pl
3. 16.08 (do 13:00) Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do bursy.
4. 16.08-20.08 (do 15:00)
Deklaracja woli zamieszkania w bursie.
Dokument (skan lub zdjęcie) należy przesłać na adres e-mail: nabor@bursaintegracyjna.szczecin.pl
5. 21.08 (do 12:00) Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do bursy.
Oryginały wszystkich dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w placówce w dniu pierwszego zakwaterowania.
Wraz z dokumentami rekrutacyjnymi należy złożyć: 

  1. Zdjęcie legitymacyjne.
Tryb odwoławczy od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnych w poszczególnych placówkach oraz przycięcia kandydatów w trakcie roku szkolnego regulują przepisy oświatowe.