Strefa rodzica

„Otwórz się na pomoc” – interaktywny projekt

o zdrowiu psychicznym i uzależnieniu od Internetu.

Szanowny Rodzicu, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałami interaktywnego projektu o zdrowiu psychicznym i uzależnieniu od Internetu „Otwórz się na pomoc”

Pandemia spowodowała, że dzieci wiele godzin spędzają w Internecie, zatapiając się w świat cyfrowego uzależnienia. Często uzależnienie to powoduje poważne problemy psychiczne i ma wpływ na życie całych rodzin.

Projekt składa się z dwóch części.

Pierwsza z nich zawiera WIDEOWYWIADY z rodzicami dzieci borykających się z problemami m.in. depresji, hejtu, przemocy w sieci, uzależnienia od alkoholu oraz komentarz psychologa. Ta sekcja poświęcona jest także zagadnieniu zdrowia psychicznego rodziny w zamknięciu.

Druga część projektu to INTERAKTYWNY FILM, w którym to my kierujemy losem chłopca zmagającego się z uzależnieniem od komputera, jednocześnie doświadczając niebezpieczeństw istniejących w sieci, obserwując wybory bohatera przybliżające go do rodziny lub sprawiające, że coraz bardziej pochłania go świat wirtualny. Scenariusz do filmu został napisany we współpracy z psycholog dziecięcą i terapeutką.

Dostęp do materiałów projektu znajduje się na stronie:

https://gk24.pl/gmina-i-miasto-miroslawiec-otworz-sie-na-pomoc/re


 

Szanowni Państwo,

udostępniamy dla rodziców broszurę przygotowaną na ten trudny czas pandemii i popandemii w związku z mogącymi wystąpić problemami o charakterze emocjonalnym. Załączamy również informator z wykazem organizacji świadczących pomoc psychologiczną, terapeutyczną czy też z poradnictwa prawnego.

Broszura dla rodziców – Rodzicu nie jesteś sam.

informator – kliknij tutaj


 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMELDOWANIA NA POBYT CZASOWY

UWAGA! Każdy wychowanek mieszkający w Bursie powyżej trzech miesięcy musi obowiązkowo zameldować się na pobyt czasowy.

Wychowankowie niepełnoletni

Rodzice/opiekunowie prawni muszą wypełnić formularz drukowanymi literami. Druk można pobrać ze strony Urzędu Miasta Szczecina – link bezpośredni do formularza- KLIK

Wypełniony dokument należy dostarczyć do Dyrektora Bursy, gdzie zostanie opieczętowany oraz podpisany. Dalsze postępowanie przedstawione jest na strunie UM Szczecina – link tutaj – KLIK

Wychowankowie pełnoletni

Osobiście wypełniają drukowanymi literami i podpisują formularz. Po wypełnieniu dokumentu należy go dostarczyć swojemu wychowawcy, w celu uzyskania podpisu i pieczątki Dyrektora placówki. Następnie, osobiście należy dokonać meldunku w Urzędzie Miasta Szczecina. Linki do formularza i dalszego postępowania w procesie meldunkowym te same co w przypadku wychowanków niepełnoletnich.

Informacja dodatkowa

Urząd Miasta Szczecina informuje na swojej stronie również o zmianach jakie zaszły w sprawach meldunkowych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności – Dz.U. 2021 poz. 510)

link tutaj –  szczególnej uwadze polecamy punkt 9