91 43 46 835 bsi@um.szczecin.pl

„100 flag na 100 lat”

By bursa

„100 flag na 100 lat”

Dnia 17.10.2018r. mieliśmy okazję uczestniczyć w projekcie „100 flag na 100 lat”  tworzonym przez Dom Kultury 13 Muz. Zadaniem naszym było samodzielne wykonanie flagi, która odzwierciedlałaby naszą definicję słowa „wolność”. Każdy z nas wykazał się niesamowitą wyobraźnią i kreatywnością podczas trwaniu projektu. Dzięki naszej pracy powstały trzy flagi, każda inna, ale łączyło je słowo przewodnie – wolność. Flagi wystawione były do obejrzenia w dniach 11-12.11.2018r. na Placu Solidarności.  Uważamy, że projekty jak ten pomagają człowiekowi zrozumieć siebie jak i otaczający go świat. Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu sprawiło nam ogromną radość oraz pozwoliło należycie celebrować setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 
 
Oliwia Kurnik, Magdalena Pastuła, Hubert Skorupka