91 43 46 835 bsi@um.szczecin.pl

           ,,Garść” przemyśleń na temat debaty w Piwnicy Teatru  Kana……..

By bursa

           ,,Garść” przemyśleń na temat debaty w Piwnicy Teatru  Kana……..

Wraz z dniem 17 października br. rozpoczął się kolejny cykl debat pod patronatem Stowarzyszenia Mediatorów Consensus. Tym razem tematem naszych rozważań, które odbywały się w Piwnicy Teatru Kana, były relacje międzyludzkie w kontekście relacji typowo partnerskich. Spotkanie miało charakter kameralny: oprócz kilku osób z zewnątrz najliczniejszą gromadkę stanowiła młodzież z Bursy. Temat był  poważny, ale nie sprawiało nam to zbytecznej trudności, by wchodzić ze sobą w polemikę. Zaczęliśmy od wysłuchania prologu przez prowadzących spotkanie mediatorów panią Annę Franecką i pana Konrada Gutowskiego. Wspomnieli w nim, że największym problemem w relacjach (nie tylko partnerskich) stanowi brak rozmowy pomiędzy ludźmi. Od tego punktu zaczepienia rozpoczęły się nasze dalsze kontemplacje, który cały czas się przewijał .”Przeszliśmy” przez sporo wątków pobocznych towarzyszących głównej myśli m.in. jak budować prawidłową relację, na czym powinna opierać się relacja, wspomnieliśmy także o społecznej roli posiłków (wystarczy spojrzeć na bursiane kolacje). Zauważyliśmy też  schematy zachowań w przypadkach, gdy jeden lub kilka z wielu czynników wpływających na relację zaczyna szwankować np. pojawienie się choroby, presja społeczeństwa wywoływana na młodych mamach. Obaliliśmy utarty stereotyp „mężczyźni do pracy, kobiety do garów” lub przypisywania cech charakteru do płci (mężczyzna nie może być delikatny i wrażliwy) . Spotkanie było poprowadzone w ciekawy sposób, a przyjemna atmosfera sprzyjała wypowiadaniu się. Poruszenie tego tematu przez mediatorów okazało się moim zdaniem strzałem w dziesiątkę, ponieważ uważam, że rozmowa na temat dialogu jest jak najbardziej obligatoryjna w społecznym kształceniu się młodego człowieka. Każdy uczestnik na pewno wyniósł coś bardzo pożytecznego. Albowiem zostały wypowiedziane słowa, których warto było posłuchać i wziąć do siebie, by rozważyć pewne kwestie i poszerzyć swoje horyzonty.

Z wyrazami szacunku
KAMIL JORDAN gr.I