Historia BSI

By bursa

Historia BSI

Historia Naszej Bursy,

czy wiesz, że…

Historia budynku Bursy Szkolnej Integracyjnej,
przy ulicy Zygmunta Starego 1

Budynek przy ulicy Zygmunta Starego znajduje się w jednym z regularnych kwartałów zaprojektowanych i wybudowanych na początku XXw., na terenach dawnego Fortu Leopolda – ważnego elementu fortyfikacji szczecińskich, które uległy likwidacji w drugiej połowie XIX w. W miejscu tym zaplanowano utworzenie ekskluzywnej i reprezentacyjnej dzielnicy połączonej z rozległymi terenami parkowo – ogrodowymi ( dzisiejszy Park im. Stefana Żeromskiego). W 1911 roku, przy ówczesnej ulicy Dohrnstrasse, wydzielono działkę dla kupca Georga Dahle, na której w tym samym roku rozpoczęto wznoszenie budynku według projektu architekta Conrada Wacholtza, z przeznaczeniem na kamienicę mieszkalną. Kamienica została wybudowana w stylu secesyjnym, z wieloma elementami modernizmu.

Do pierwotnego projektu architektonicznego wprowadzono szereg poprawek, które realizowano w latach następnych.
W 1919 roku budynek wraz z działką przeszedł na własność kupca Arthura Isaaca, który przeznaczył go na cele mieszkalne. Jedno z mieszkań zajmował konsul Szwecji. Do 1939 roku przeprowadzono szereg zmian wewnątrz budynku.

         Podczas wojny, mimo alianckich bombardowań Starego Miasta i dzielnicy portowej w latach 1943 – 44 oraz działań wojennych wiosną 1945 roku, budynek nie został zniszczony. W 1945 roku, kiedy podjęto ostateczną decyzje o przyznaniu Szczecina Polsce, nazwę ulicy zmieniono na Zygmunta Starego, a budynek przejęli do 1956 roku pracownicy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Następnymi użytkownikami były – Wyższa Szkoła Rolnicza, Technikum Samochodowe oraz Technikum Drogowe. Od 1963 roku w budynku miało swoja siedzibę Liceum Pedagogiczne. W 1969 roku zlokalizowano w nim internat Technikum Mechanicznego, a od 1973 roku Bursę Międzyszkolną.

W 1996 roku budynek został wpisany do rejestru zabytków ówczesnego województwa szczecińskiego.

Od Bursy Międzyszkolnej
do
Bursy Szkolnej Integracyjnej

Historia Bursy łączy się z historią wielu szkół, z historią szczecińskiej oświaty. Dnia 1 stycznia 1973 roku, decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego w Szczecinie przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, powołano Bursę Międzyszkolną przy ulicy Zygmunta Starego 1. Placówka powstała na bazie zlikwidowanego internatu Technikum Mechanicznego. W tym samym roku powstała filia Bursy Międzyszkolnej przy ulicy Łaziebnej 6/7, w miejscu dawnego internatu Liceum Ekonomicznego nr 2. Decyzję, o utworzeniu nowych placówek, podjęto w związku z rosnącą liczbą młodzieży przybywającej do Szczecina w celu podjęcia nauki w szkołach, które nie posiadały internatów.

Bursa, wraz z filią, posiadała ok. 300 miejsc oraz dysponowała 50 kwaterami prywatnymi, objętymi dofinansowaniem kuratorium. Placówka od początku miała charakter koedukacyjny. Mieszkańcami bursy byli uczniowie liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół zawodowych.

Lata 70-te i 80-te były czasem stabilizacji, nie przeprowadzono wtedy większych zmian organizacyjnych.

W 1992 roku przekształcono filię Bursy Międzyszkolnej przy ulicy Łaziebnej w Internat Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie przy ul. Kopernika 16a.

W 1993 roku Bursę Międzyszkolną przekształcono w Ośrodek Szkolno-Wychowawczy skupiający młodzież i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Po roku funkcjonowania Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przestał istnieć, a w jego miejsce powołana została Bursa Szkolna Integracyjna, która rozpoczęła działalność 1 września 1994 roku.

W 1994 roku, w miejsce Internatu Zespołu Szkół nr 3, powołano Bursę Szkolną Szkolnictwa Ogólnokształcącego przy ulicy Łaziebnej, którą po trzech latach przekształcono w filię Bursy Szkolnej Integracyjnej przy ulicy Zygmunta Starego, a w 2003 roku filię zlikwidowano.

Od 1 września 2010 r., po odejściu młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mieszkańcami bursy są uczniowie liceów ogólnokształcących oraz techników. Obecnie bursa oferuje młodzieży 158 miejsc.

To suche fakty historyczne dotyczące Bursy. O jej duchu, przy okazji jubileuszu 40-lecia, napisał Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina Krzysztof Soska: „Pozostaję z szacunkiem i uznaniem dla dorobku Bursy, której mury opuściło wielu młodych ludzi wychowanych w duchu życzliwości, uczciwości, poszanowania prawdy i godności drugiego człowieka (…), a na tak znaczący dorobek złożyła się praca całych zespołów ludzkich, które przewinęły się od początku Jej istnienia”.