91 43 46 835 bsi@um.szczecin.pl

Najlepszy z najlepszych

By bursa

Najlepszy z najlepszych

Statuetka

Najlepszy z najlepszych

W tym roku decyzją Dyrektora Bursy Szkolnej Integracyjnej  oraz Rady Pedagogicznej zaszczytu otrzymania statuetki Najlepszy z Najlepszych dostąpił:

Konrad Miszkiewicz

gtr. II

Kim jest Konrad?

To chłopak, który z trudem dostał się do bursy przed trzema laty.  Teraz z perspektywy czasu można zapytać, jaka to by była strata? Pewnie ogromna!

Konrad to bursiak  życzliwy, odpowiedzialny,  pomocny, ambitny, zdolny, chętny do współpracy, stawiający sobie cele, uśmiechnięty, otwarty na dialog, biegle mówiący w języku niemieckim, pełen pomysłów, redaktor i twórca Bursweek’a.

 Nagroda, którą otrzymuje jest zwieńczeniem jego trzyletniej pracy na rzecz bursy, oraz postawy wychowanka godnego naśladowania.

Z życzeniami sukcesów w kolejnych etapach życia-

Dyrektor Bursy Szkolnej Integracyjnej

Jermina Powąska

oraz Grono Pedagogiczne:

Anna Prymelska, Anna Lech, Monika Ochocka, Żaneta Misztoft, Katarzyna Stawczyk, Anna Kozieł, Jarosław Kujawa, Rafał Stachowski.