Warsztaty integracyjne

By IT 

Warsztaty integracyjne

 

WARSZTATY INTEGRACYJNE

„Kreatywny, otwarty, twórczy” 

Tradycją naszej bursy są coroczne warsztaty integracyjne i adaptacyjne dla nowych wychowanków. Tak też i w tym roku młodzież mogła spotkać się wspólnie na zajęciach kreatywnego myślenia. Z ochotą i uśmiechem na twarzy mogli poznać się wzajemnie, usłyszeć swoje imię oraz bawić się wspólnie w tworzenie ciekawych zadań. Każdy mógł wykazać się bystrością umysłu, własną  twórczością i pogimnastykować swój umysł w ramach warsztatów.

Wspólnie spędzony czas był szansą na nowe znajomości i przyjaźnie w bursie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

Wychowawczynie: Anna Lech  i Anna Kozieł