Warsztaty jogi dla młodzieży

By IT 

Warsztaty jogi dla młodzieży

W naszej Bursie cyklicznie odbywają się zajęcia jogi skierowane do wszystkich chętnych wychowanków. W czasie praktyki prowadząca zajęcia wychowawczyni Paulina Janowicz kładzie duży nacisk na właściwy oddech, kontrolę ułożenia kręgosłupa, poprawę równowagi i stabilizacji ciała oraz uwolnienia od napięć. Joga dla młodzieży to zajęcia, których celem jest zapewnienie wsparcia w okresie dojrzewania. Skupiamy się na nauczaniu technik relaksacji, samokontroli i autoekspresji, które mogą być używane przez młodych ludzi na co dzień w trudnych sytuacjach – w domu i w szkole. Warsztaty jogi mają za zadanie stworzyć bezpieczną przestrzeń do samopoznania i samoakceptacji. Poczucie przynależności do grupy i akceptacji jest bardzo ważne w tym wieku, wobec czego w trakcie zajęć uczestnicy zachęcani są  do pracy zespołowej i pracy w parach. Zastosowanie takich rozwiązań przynosi pozytywne efekty nie tylko na poziomie fizycznym – poprawa koordynacji i koncentracji, ale przyczynia się także do budowania poczucia wspólnoty, uczy współpracy i zaufania oraz niesienia i przyjmowania pomocy.

Zapraszamy na zajęcia!