Realizacja projektu ,, Za życiem”

By IT 

Realizacja projektu ,, Za życiem”

  • źródło dofinansowania: Dofinansowanie ze środków administracji rządowej,
  • nazwa programu: Zadanie 1.5. Programu: ,,Pomoc uczennicom w ciąży”,
  • nazwa projektu: Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”,
  • wartość dofinansowania: 6 600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych).

 Od 2022r. do 2026r. w ramach programu Bursa Szkolna Integracyjna wykonuje zadanie z zakresu projektu, polegające na zapewnieniu zamieszkania i wyżywienia dla uczennicy, dając jej możliwość kontynuowania nauki.