POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW BURSY 2024 18.04.2024 r.

By IT 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW BURSY 2024 18.04.2024 r.

„Nasz Absolwent…”

W dniu 18 kwietnia odbyło się kolejne Pożegnanie Absolwentów Bursy… Czas szybko upłynął, matury tuż, tuż…

W tym roku pożegnaliśmy 26 absolwentów naszej bursy. Młodsi koledzy przygotowali program artystyczny, który wywołał uśmiech na twarzach, ale też i wzruszenie. Były wzajemne podziękowania, podarunki, listy gratulacyjne skierowane do rodziców.

Absolwenci podziękowali pani Dyrektor, wychowawcom, wszystkim pracownikom bursy oraz wręczyli słodkie upominki.

Każdy z absolwentów otrzymał małą pamiątkę oraz coś słodkiego. Jedna z absolwentek Hanna Soroka została szczególnie wyróżniona, gdyż otrzymała statuetkę: „Najlepszy z najlepszych”.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i degustacją tortu przygotowanego specjalnie na tę uroczystość.

Nad całością czuwały wychowawcy p. M. Ochocka i p. Ż.Misztoft