wolontariat

Wspieramy działalność wolontariacką młodzieży poprzez działalność na rzecz:

  • Schroniska dla bezdomnych zwierząt
  • Świetlicy środowiskowej