91 43 46 835 bsi@um.szczecin.pl

wolontariat

Wspieramy działalność wolontariacką młodzieży poprzez działalność na rzecz:

  • Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
  • Schroniska dla bezdomnych zwierząt
  • Świetlicy środowiskowej