91 43 46 835 bsi@miasto.szczecin.pl

wolontariat

Wspieramy działalność wolontariacką młodzieży poprzez działalność na rzecz:

  • Schroniska dla bezdomnych zwierząt
  • Świetlicy środowiskowej