Certyfikat

Bursa Szkolna Integracyjna uczestniczyła w międzynarodowym projekcie organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej „Nienawiść. Jestem przeciw”. Projekt skierowany był do nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych. Celem jego było włączenie społeczności szkolnej w działania przeciw mowie nienawiści, zwiększenie świadomości problemu wśród młodzieży oraz manifestacja swojego sprzeciwu wobec nienawiści i hejtowaniu! Projekt wzbudził duże poparcie zrzeszając 200 szkół i placówek oświatowych.

Koordynatorkami projektu w Bursie były wychowawczynie Żaneta Misztoft i Monika Ochocka. Warsztaty pt ” Hate speech” odbyły się w dniu 14.12.2015r. Dwa tygodnie wcześniej została zorganizowana „mini wystawa” z plakatami, zdjęciami i hasłami, aby młodzież mogła  zapoznać się z celem projektu i uświadomić sobie skalę problemu jakim jest nienawiść. Scenariusz warsztatów obejmował 4 ćwiczenia, których zadaniem było poszerzenie świadomości wokół zjawiska hejtowania, zaprezentowanie sposobów reagowania na tego typu treści, poszukiwanie alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii. Ćwiczenia realizowane były w grupach 3-4 osobowych a następnie na forum przedstawiane i omawiane przez wszystkich uczestników.

Podsumowaniem warsztatów oraz projektu było wykonanie pracy plastycznej „Las rąk”. Wychowankowie bursy w ramach sprzeciwu wobec mowy nienawiści odrysowali, wycięli i podpisali swoje dłonie, z których utworzony został  duży plakat, który codziennie ma przypominać o projekcie i jego nadrzędnych celach.

Inicjatywa wzbudziła duże zainteresowanie wśród wychowanków bursy. W trakcie warsztatów po każdym zakończonym ćwiczeniu dużo dyskutowali o skali zjawiska oraz o tym, iż niejednokrotnie spotkali się z mową nienawiści w ich otoczeniu. Młodzież poruszona była tym, jak bardzo może cierpieć osoba, która jest atakowana i jak może to wpłynąć na jej dalsze życie.

W ramach przeprowadzonych działań każdy z uczestników otrzymał dyplom za udział w międzynarodowym projekcie,  a nasza placówka może poszczycić się certyfikatem:

„Miejsce wolne od nienawiści”.

Dziękujemy za udział i zaangażowanie w nasze działania.

Wychowawcy: Żaneta Misztoft i Monika Ochocka.