91 43 46 835 bsi@miasto.szczecin.pl

Wstęp do predyspozycji zawodowych

By bursa

Wstęp do predyspozycji zawodowych

Co dla mnie jest najlepsze????

Drogie Bursiaki!

Proponujemy Wam lepsze poznanie siebie. Mamy świadomość , że czasami najtrudniej ocenić obiektywnie swoje możliwości. Często wynika to z mylnego wyobrażenia swojej osoby, z zaniżonego poczucia własnej wartości lub braku narzędzi do oceny swoich mocnych i słabych stron.

Zachęcamy  do przyjrzenia się w sposób obiektywny swoim możliwościom i predyspozycjom, których znajomość pomoże Wam wybrać przyszły zawód, ponieważ każdy młody człowiek staje wcześniej czy później przed tą ważną, życiową decyzją , wpływającą  na długość okresu trwania edukacji, czasami zmuszającą  do wyjazdu, decydującą  o nakładach na kształcenie i o rozmiarach wyrzeczeń , związanych ze stylem życia.

Jeżeli chcecie przetestować się profesjonalnym narzędziem oceny własnych predyspozycji, to wyślijcie na nasze numery telefonów wiadomość podając swój adres mailowy , imię i nazwisko. W odpowiedzi dostaniecie maila z kwestionariuszami : Arkusz Sprawdzenia Predyspozycji Zawodowych , który możecie sobie samodzielnie wykonać i odczytać  interpretację i Test Samooceny, który ułatwi  podjęcie decyzji o  zawodzie najlepszym dla Was.

                                                                                     Anna Lech – kom.608199440

                                                                           Anna Prymelska -kom.606456610