91 43 46 835 bsi@um.szczecin.pl

Młodzieżowa Rada Bursy

Młodzieżowa Rada Bursy swoje pierwsze spotkanie odbyła 19 września 2019 roku. Pani Katarzyna Stawczyk – opiekunka MRB zorganizowała warsztaty, dzięki którym członkowie Rady mieli okazję lepiej się poznać. Na początku każdy otrzymał kartkę z wypisanymi 70 wartościami, z pośród których mieli wybrać siedem najważniejszych podczas pracy w MRB. Następnie młodzież została podzielona na grupy, w których z wcześniej wybranych wartości znów wyselekcjonowano te pierwszorzędne. W końcu nastąpiła prezentacja priorytetów wszystkich grup. Ostatecznie zadecydowano, że podczas swojej działalności w bursie członkowie MRB będą kierować się przede wszystkim : – otwartością – zaangażowaniem – szacunkiem – konsekwencjom – efektywnością – kreatywnością.
Drugim etapem spotkania było określenie głównego celu MRB. Uczestnicy znów podzielili się na kilkuosobowe zespoły wykonując to zadanie. Po zestawieniu projektów wszystkich grup zgodnie stwierdzono, że do zadań MRB należą : – integracja – organizacja bursianego życia – stworzenie drugiego domu dla bursiaków – zadbanie o uśmiech na twarzach bursiaków – ratowanie planety – złączenie wszystkich w wielką bursianą rodzinę. Ustalono też plan pracy i omówiono najbliższe eventy.
Podczas pierwszego spotkania członkowie MRB wstępnie zapoznali się ze sobą, poznali swoje priorytety i dążenia, którymi chcieliby się kierować podczas pracy w bursie. Dzięki temu zyskali podstawy do wskazania odpowiednich przedstawicieli Rady. Odbyły się wybory, do nowego zarządu należą:

– Przemysław Janus – przewodniczący MRB

– Roksana Mazur – zastępca przewodniczącego MRB

– Jędrzej Pokorski – skarbnik MRB

– Sandra Czerniukiewicz – członkini zarządu MRB

– Zosia Markiewicz – członkini zarządu MRB