Dokumenty

By admin

Dokumenty

Dokumenty bursy:

Regulamin bursy

Program wychowawczo-profilaktyczny BSI

Zwolnienie wychowanka

Dokumenty dla osób ubiegających się o przyjęcie do bursy: 

Wniosek (obowiązuje wyłącznie w przypadku starania się o miejsce w bursie w trakcie roku szkolnego poza naborem elektronicznym)

Przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem placówki

Dokumenty wewnętrzne placówki

należy wydrukować, wypełnić i złożyć po otrzymaniu miejsca w placówce

karta bursiaka

przetwarzanie wizerunku

zobowiązanie

RODO – klauzula informacyjna