91 43 46 835 bsi@miasto.szczecin.pl

Cennik

Od 1 września 2020r. opłata za zakwaterowanie w bursie wynosi 150 zł miesięcznie.

 Opłata za całodzienne wyżywienie wynosi 18,50 zł.

Bardzo prosimy o dokonywanie opłat za wyżywienie i zamieszkanie dzieci w bursie w dniach od 1-go do 5-go dnia danego miesiąca za bieżący miesiąc na konto:

 38 1020 4795 0000 9802 0278 3322

z dopiskiem: Opłata za zamieszkanie i wyżywienie córki/syna (proszę podać imię i nazwisko dziecka)


Podane opłaty mogą ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.

Prosimy pamiętać o terminowości wpłat!