91 43 46 835 bsi@um.szczecin.pl

Cennik

Opłata za zakwaterowanie w bursie w roku szkolnym 2016/17 wynosi 140 zł miesięcznie.

 Opłata za całodzienne wyżywienie wynosi 17 zł.

Opłata za całodzienne wyżywienie osób zostających na weekend i deklarujących korzystanie z posiłków wynosi 18zł.

Bardzo prosimy o dokonywanie opłat za wyżywienie i zamieszkanie dzieci w bursie w dniach od 1-go do 5-go dnia danego miesiąca za bieżący miesiąc na konto:

 38 1020 4795 0000 9802 0278 3322

z dopiskiem: Opłata za zamieszkanie i wyżywienie córki/syna (proszę podać imię i nazwisko dziecka)


Podane opłaty mogą ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.

Jednorazowa opłata wpisowa uiszczana każdego roku wraz z opłatą za wrzesień – 30zł.

Prosimy pamiętać o terminowości wpłat!